2015/03/06

ULUBIONE MIEJSCA / FAVORITE PLACES

Przeprowadzka to nie tylko zmiana miejsca zamieszkania ale i zmiana nawyków. Poszukiwanie nowych rzeczy, nowych miejsc. To, co lubiliśmy robić, miejsca, które odwiedzaliśmy musimy odnaleźć na nowo, a przynajmniej cząstkę tego. Zawsze mieszkałam blisko morza, które choć tego nie doceniałam, bardzo kocham. Szum fal, odbijające się promienie słońca. Na szczęście mam to także tutaj. Teraz mam więcej czasu, aby się tym cieszyć - spacer po plaży, jazda rowerem, zbieranie muszelek, czy wsłuchiwanie się w szum fal.
Odnalazłam także swoje ulubione miejsca. Jednym z nich jest mała piekarnia Daddy's Bakery, którą mijam zawsze jadąc na plażę. Możecie znaleźć tam rożnego rodzaju bułeczki, ciastka, bagietki czy po prostu napić się kawy ze znajomymi. Życzę Wam miłego weekendu. PS. Może wybieracie się w Wasze ulubione miejsca?

Moving to another city it's not only change of place but also change of your habits. Looking for new things, new places. Things, which we loved to do, places, which we visited we must find one more time or at least small piece of that. All my life I've lived near the sea, which although I didn't appreciate, I love the most. Sound of the waves, reflecting the rays of the sun. Luckily I have it also here. Now I have more time to enjoy it - walking on the beach, riding a bike, looking for the shells or listen to the waves. I've found also my favourite places. One of them is small bakery shop Daddy's Bakery, which I pass every time when I'm going to the beach. You can find there many different kinds of rolls, cakes, baguettes or simply drink a cup of coffee with friends. I wish you all a nice weekend. PS. Maybe you are planning to visit your favorite places?

favorite placesBrak komentarzy:

Prześlij komentarz