2015/04/11

KOTY / CATS

Częścią tureckiej kultury są koty. Można je znaleźć wszędzie: na ulicach, w barach, hotelach, na bazarach. Nie stanowią one dla większości problemu a wręcz przeciwnie są one dokarmiane przez mieszkańców. W wielu miejscach można znaleźć miski z karmą i wodą. Zamiłowanie a może raczej szacunek do nich wywodzi się z legendy, która głosi, iż prorok Mahomet wolał odciąć kawałek swojej szaty niż obudzić śpiącą na niej kotkę.

Najsłynniejszą rasą kotów tureckich są te znad jeziora Van. Charakterystyczną ich cechą są oczy rożnego koloru, dwie plamy na głowie oraz różnokolorowy ogon. Znane są one także ze zdolności do pływania. Cechują się także zmodyfikowanym owłosieniem dzięki czemu ich futro szybciej wysycha. Koty Van są obecnie wizytówką tego miasta i atrakcją turystyczną. Dlaczego o tym piszę? Miałam ciężki tydzień, a to właśnie z powodu mojego ukochanego kota Filipa. Nie jest to rasowy Van aczkolwiek posiada niektóre jego cechy. Jest z nami już ponad rok. Niestety w zeszłym tygodniu ciężko zachorował. Było z nim bardzo źle na tyle, że weterynarz rozważał uśpienie. Nie poddaliśmy się, a zwłaszcza Filip. Nerwy, stres i smutek zamieniły się w radość i oczekiwanie na pełne wyzdrowienie. Nigdy nie rozumiałam takiej miłości do zwierząt ale gdy stałam się właścicielką kota teraz rozumiem ich posiadaczy. Pozdrawiam wszystkich miłośników zwierząt.

The part of turkish culture are cats. You can find them everywhere: at the streets, in bars, in hotels, at the markets. For most of the turkish people they are not a problem in fact quite the contrary they are feeded by inhabitants. In many places we can find bowls with food and water. Love or rather regard for them comes from a legend, which has it, that prophet Muhammad preferred to cut piece of his robe than to wake up sleeping on this piece of material cat. The most famous breed of the cats are this from Lake Van. Their main quality is different colours of eyes, two spots on their head and multicoloured tail. They are known for their ability to swim. They have modified pelage and that's why their fur dries up faster. Van cats are actually showcase of the city and tourist attraction. Why I 'm writing about it? I have had very bad week because of my beloved cat Filip. He is not thoroughbred Van but has lot of typical Van qualities. He is in our family over a year. Unfortunately last week he became ill. It was so bad that doctor considered to put him down. We did not give up and especially Filip. Nerves, stress and sadness turned into happiness and waiting for full recovery. I've never understood that you can love so much animals but when I become the owner of the cat I started to understand. Greetings to all animal lovers. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz