2016/02/07

JAK ZACZĄĆ UCZYĆ SIĘ JĘZYKA OBCEGO / HOW TO START LEARN FOREIGN LANGUAGEJak rozpocząć naukę języka obcego? No właśnie. Jeśli było to np. jedno z Waszych postanowień noworocznych, a niestety nie wiesz jak się do tego zabrać przeczytaj poniższy post. 

Mieszkam w Turcji ponad 2 lata i chociaż "dogaduje się" po turecku w sprawach codziennych typu zrobienie zakupów, pójście do lekarza czy prosta rozmowa ze znajomymi to jeszcze dłuuuuuuggggaaaa droga przede mną, abym np. mogła przeczytać (w końcu) opowiadania z tomu "Przygody o Sherlocku Holmesie" ze zrozumieniem treści.  

Kluczowym słowem jest MOTYWACJA. Z czym to się je? Według wikipedii jest to "stan gotowości do podjęcia określonego działania...", czyli dlaczego warto znać języki obce? 

W obecnych czasach, gdy mamy możliwość studiować na zagranicznych uczelniach, wyjechać na wymianę studencką, zwiedzać świat czy wyemigrować w celach zarobkowych, znajomość języków obcych to zdecydowanie inwestycja w siebie i "okno na świat". Ta umiejętność ułatwi nam podróżowanie, rozwój kariery zawodowej, otwarcie na nowe rynki, nawiązanie nowych znajomości, czy po prostu satysfakcję. 

Jak się do tego zabrać? 

Przed wyjazdem do Turcji uczęszczałam na prywatne lekcje języka tureckiego i chociaż "przerobiłam" podstawową gramatykę i "wpoiłam" (tak mi się wydawało) ogrom słówek to najwięcej nauczyłam się mieszkając tutaj. Niestety nie każdy ma taką możliwość, więc przedstawiam poniżej kilka prostych metod.  

Najprostsza z nich to zapisać się na kurs zorganizowany przez szkołę językową. Popytajmy znajomych o opinie na temat szkoły, lektorów, zajęć, ilości osób w grupie. Czasami szkoły oferują bezpłatne lekcje próbne. Możemy pójść sprawdzić czy taka forma nauki nam odpowiada. Jeśli nie, możemy uczęszczać na prywatne lekcje. Lektor dostosuje wtedy tryb nauki do naszych potrzeb i możliwości. 

Jeśli masz ambicje nauczyć się języka na własną rękę to przede wszystkim nie wymagaj od siebie za wiele. Teksty typu - nauczysz się języka w trzy miesiące to hasła reklamowe. Bądź cierpliwy. Ten proces ma być przyjemny a nie stresujący, dlatego też zacznij naukę od tematyki, która Cię interesuje. Może to być blog kulinarny, magazyn o modzie, program o zwierzętach itd. 

Skup się na krótkotrwałych zadaniach. Nauka po 3 godziny dziennie, zwłaszcza, gdy jesteśmy zmęczeni po szkole lub pracy i mamy milion spraw na głowie na pewno, nie przyniesie pożądanych efektów. 

Ucz się w wolnej chwili - w drodze do pracy, stojąc w kolejce, sprzątając. Nawet 15-30 minut dziennie przyniesie efekty. Najważniejsza jest systematyczność i konsekwencja.

Robiąc rano śniadanie czy będąc w pracy włącz sobie radio w danym języku. Nawet nie wiesz jak podświadomie zaczniesz po jakimś czasie wyłapywać słowa, rozróżniać je.  

Oglądaj telewizję np. seriale, które lubisz czy bajki dla dzieci (słownictwo jest proste i "osłuchasz się" z językiem). Możesz także ściągnąć sobie aplikację na telefon (wybór języków jak i forma nauki jest naprawdę ogromny). 

Pomoże Ci także zrobienie własnoręcznie tzw. fiszek (zapisz na małych karteczkach słowo po jednej stronie w ojczystym języku a po drugiej, jeśli chcesz przetłumacz na kilka). Przeglądaj je później w wolnym czasie.

Jeśli nauczysz się już podstaw, ćwicz język poprzez rozmowę. Nie bój się kompromitacji. 
Praktyka czyni mistrza

Życzę Wam powodzenia i wytrwałości. Ja uciekam do nauki...


How to start learn foreign language? If it was one of yours New Year's resolutions but you don't know how to do it you should read this post.

I live in Turkey more than two years. My knowledge of turkish language is on the level that I can normally make a shopping, go to doctor or speak a little with friends but its a long way before me to for example read "The Adventures of Sherlock Holmes".

The most important thing is MOTIVATION. What is that? According to wikipedia "it represents the reasons for people's actions, desires and needs". So why it's worth to know foreign languages?

At present times when we have possibility to study at foreign universities, go for student exchange, explore the world or to emigrate the knowledge of foreign language is an investement in yourself and window on the world. This ability can help you in travelling, career development, opening new markets, making new contacts and friends or just can give you a satisfaction.

How you can start?

Before I moved here I was taking a private turkish classes. Even I was learning more grammar and lots of words really just living here I've learned the most. No everybody have this kind of possibility so I will present here how you can do that easier.

The easiest way is to sign up for classes in a language school. You can ask your friends which one is the best. Before you will make a decision pay attention on teachers, classes, the amount of people in a group. Sometimes the language schools offer first free class so you can check if it is for you the best way to learn. If not you can take a private classes. Then the teacher can adjust the method of learning to your abilities and needs.

If you vahe ambitions to learn yourself so first of all do not expect to much from yourself. The slogan like you can learn the language in 3 months is only an advertising slogan. Be patient. This process should be pleasant for you not stressful. That's way you can start to learn from the things connected with your interests. It can be a culinary blog, fashion magazine or film about animals etc.

Focus on short-term tasks. Learning three hours a day, especially when you are tired after work or school, will not bring good effects.

Learn in your free time - on the way to work, staying in the line, during the cleaning up. Learning even 15-30 minutes in a day will bring the effects. The most important is systematicity and consequence.

During making a breakfast or working you can listen to the radio in language which you want to learn. You not even aware of the fact that unconsciously after some time you will be able to catch the words and difference them.

Watch TV, for example series which you like or cartoons (the words are easy and the sound of language will be later familiar). You can also download application on your phone (the selection of languages is really huge also the methods of learning).

Make a flash cards (you can write a word on one side and on the other you can translate them in couple of languages). Look at them in your free time.

When you will learn the basics practice by talking with others. Don't be afraid to compromise yourself. Practice makes perfect.

I wish you all success and perseverance in learning. I'm going back to work...Brak komentarzy:

Prześlij komentarz