2016/12/12

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN...

                                               
Wracam do Was po baaaaaarrrrrrdddzzzzooooo długiej przerwie ale za to w świątecznym nastroju.

I'm coming back after veeeerrrrrrryyyyyyyy long break but at least with christmas atmosphere.

Przez te 7 miesięcy niewiele się u mnie zmieniło. Nadal mieszkam w Turcji i pracuję w turystyce. W tym roku pomimo wielu zawirowań sezon był bardzo pracowity i jak zwykle upalny. Zakończył się wraz z ostatnim dniem października. Poznałam dużo ciekawych osób z różnych części świata, ale o tym w kolejnych postach.

After this 7 months my life hasn't changed much. I still live in Turkey and work in a tourism. Despite of many turbulence this season was very busy and as always it was very hot. It ended up with the last day of October. I've met many new people from all over the world but about it in next posts.  

Święta Bożego Narodzenia w Turcji? Powiecie: Niemożliwe! A jednak...

Christmas in Turkey? Many of you will say: Impossible! However...

Dzisiaj chciałam zdać Wam relację ze świątecznego jarmarku, który odbywa się co roku na promenadzie w Çalış. Akurat w tym roku odbył się 11 grudnia, czyli wczoraj i jak zwykle było bardzo miło oraz niesamowicie tłoczno. Co roku przyciąga tłumy zainteresowanych, jak i ciekawskich. Dla wielu z Was może jest to dziwne, że w kraju o odmiennej kulturze i tradycji może odbyć się takowy jarmark, ale uwierzcie, że każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie, a świąteczny nastrój króluje wszem i wobec, co widać po uśmiechniętych twarzach przybyłych.

Today I would like to make a report from Christmas Market, which takes place every year on the promenade in Çalış. This year it took place the 11st of December, yesterday, and as usual was nice and very crowded. Every year the market attracts many interested and inquisitives. For many of you maybe it is strange that in country with different culture and tradition this kin of market can take place, but believe me that everybody who comes will find something for themselves, and christmas atmosphere is in the air what you can see on people's smiling faces. 


Jarmark został zapoczątkowany przez zamieszkałych w tej okolicy Anglików. Na stoiskach sprzedawane są ozdoby świąteczne, wyroby kulinarne czy rękodzieło. Każde stoisko jest istną ciekawostką. Można tu skosztować tureckiej sarmy, jak i wina grzanego, zakupić Św. Mikołaja z filcu, ozdoby choinkowe, lampki, świeczki, serwetki, kartki świąteczne, biżuterię . Część dochodu ze sprzedaży zostaje przekazana na schroniska dla bezdomnych zwierząt.

The fair was started by English people who live in the neighbourhood. On the market you can buy christmas decorations, food products, or handmade things. Every stand is wonderful curiosity. You can taste here turkish "sarma" or mulled wine, buy a Santa Claus from felt, christmas decorations, christmas lights, candles, christmas cards, jewellery. The part of incomes will go for a charity (shelter). 

Wprawdzie Turcy nie obchodzą Bożego Narodzenia jednak jarmark dużym zainteresowaniem ze względu na swoją różnorodność. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci cieszą się wizytą Św. Mikołaja, na którego czekają z wielką niecierpliwością. Dorośli natomiast mają okazję spotkać się ze znajomymi, posmakować lokalnych wyrobów, kupić jakąś świąteczną dekorację lub mały drobiazg dla rodziny czy przyjaciół.

Admittedly, Turkish people don't celebrate Christmas but this Christmas Fair is very popular because of its diversity. Everybody will find something for themself. Kids are happy about meet the Santa Claus and they wait for him with anxious. Their parents and others have chance to meet with friends, taste local meals, buy some decorations or small gift for family or friends. 

Uwielbiam takie inicjatywy. Uwierzcie, że atmosfera świąt udziela się wszystkim przybyłym.

I love this kind of ideas and solidarity. Believe me that atmosphere is being granted on everyone.

To nie choinka, czerwone bombki, karp albo śnieg tworzą święta tylko MY. Ludzie różnych narodowości, którzy umieją solidarnie, wspólnie, bez podziałów i z uśmiechem na ustach cieszyć się z tego co mają, a do tego jeszcze pomóc np. bezdomnym zwierzętom.

Christmas tree, ornaments, meal or snow - this is not Christmas. Christmas is US. People from all over the world, who can together without any divisions and with smiling faces enjoy all the small things which they have and in adition can help others (in this case animals).

Święta Bożego Narodzenia to nie kolejki w sklepach, codzienna bieganina, wystawy sklepowe czy Jingle Bells to radość, miłość, tolerancja i spokój ducha oraz celebrowanie tego co mamy. Cieszmy się z każdej chwili spędzonej z rodziną, przyjaciółmi w zdrowiu i spokoju, Życzę Wam tego z całego serca...

Queques, everyday hustle, shop windows or Jingle Bells - this is not Christmas. Christmas means joy, tolerance, love and peace of mind and celebration the small things in our lives. Please enjoy every moment which you can spend with family and friends in health and peace. I wish you all from my heart...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz