2018/01/06

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE A RZECZYWISTOŚĆ / NEW YEAR'S RESOLUTIONS AND REALITY


Jak co roku w styczniu wchodzimy w nowy etap i mamy nadzieję na nowy początek. Planujemy, marzymy, robimy listy zadań, wyznaczamy sobie cele. Patrzymy na kalendarz z nadzieją, że ten rok przyniesie nam w końcu pozytywne wydarzenia i uda nam się to wszystko zrealizować.

Like every year at the same time  we start new chapter and have hope for new beginning. We make plans, lists, set goals and dream. We are looking on calendar and wishing that this year finally will bring us only positive events and we will manage to realize everything.

Przeglądając blogi i Instagrama w życiu nie widziałam tylu planerów, kalendarzy, notesów i innych tworów do zapisywania wszystkiego co powinniśmy zrobić przez kolejne 365 dni. 
Miliony instrukcji, wskazówek, kursów. W końcu sama wkręciłam się w tą obsesję i cały tydzień obwiniam się, że mój Instagram nie jest spójny, a kalendarz wypełniony po brzegi (wpisałam jedynie daty urodzin)!

Dlaczego?

Bo wszyscy tak robią!!! I wtedy przyszedł bunt! 

Zaczynam rok pod hasłem "CARPE DIEM" czyli pełna spontaniczność!

Mój profil na Instagramie przypomina paletę barw, ale takie jest właśnie moje życie. Kolorowe, barwne, pełne słońca, energii a czasem szare i ponure. I wcale mi to nie przeszkadza!

When I was looking through other blogs and Instagram profiles I must admit that I haven't seen in my whole life so many planners, organizers, notebooks and other things for making notes what we should do in next 365 days.
Millions of instructions, hints, tips, courses. Finally I've also started to get an obsession about it and the whole last week I was blaming myself that my Instagram profile is not consistent and my organizer is not full (I wrote down only the dates of birth).
Why?
Cause everyone doing like this! And then I rebelled against this!
I'm starting New Year with "CARPE DIEM" motto, in other words full spontaneity! My Instagram profile is looking like color palette but this is how my life is looking. Colorful, motley, full of sun, energy but sometimes drab and grey. 
But I'm fine with that! 


Mam kilka marzeń, wiele pomysłów ale czy uda mi się je zrealizować zobaczymy!

Stres związany z jakimkolwiek przymusem odbiera mi radość, energię do działania i przyjemność tworzenia. Nie chcę, żeby każdy dzień przybliżał mnie do upływającego terminu lecz stawał się kolejnym krokiem w rozwoju własnych umiejętności i pasji np. takich jak fotografia.

Otaczające krajobrazy, piękno dnia codziennego, niezliczona ilość "żywych" kolorów sprawia, że chcę zatrzymać każdą chwilę, każdy promień słońca, każdy moment w kadrze. Własnie to wzbudza we mnie emocje, daje ogromne pokłady energii i "zmusza" do kreatywnego myślenia.

I have few dreams, million of ideas but if I can manage to realize them, we will see!

Stress connected with all this pressure takes me away the joy, energy to action and pleasure from creation. I don't want that every day will hasten me to the deadline but become next step to my skills  development and to my passion like photography. 

Surrounding landscapes, the everyday beauty, millions of lively colors makes me to keep every moment, every sunlight, every second in the shot. That's the thing which makes me happy, evokes emotions, gives me energy and motivation to action and forces me to think creatively.


Mam również nadzieję, że blog nie będzie świecił pustkami, a nowe posty będą zawierały wiele przydatnych informacji, porad i cudownych zdjęć z wielu ciekawych miejsc. 

Ostatnia rzecz to nauka języka obcego a konkretnie tureckiego, który uwierzcie do łatwych nie należy! Jednak jak mówią, dla chcącego nic trudnego!

Czy uda mi się dokonać tego w tym roku? Nie wiem! A jeśli nie, to trudno!

Pamiętajcie, że każdego dnia uczymy się czegoś nowego, zapamiętujemy jakąś informację, wykonujemy pierwszy raz jakąś czynność, przełamujemy strach, dowiadujemy się nowych rzeczy, odwiedzamy nowe miejsca, poznajemy nowe smaki, nowych ludzi. To nie jest czas stracony choćby był wypełniony błędami, porażkami czy negatywnymi emocjami. 

Po prostu spróbujmy wykorzystać każdą szansę i nauczmy się wyciągać wnioski.

I also have hope that my blog will be full of many useful information, tips, hints and beautiful photos from interesting places!

Last thing is I would also like to learn foreign language namely Turkish which believe me is not easy one. But when people say "if there's a will there's a way".

Remember that every day we are learning new things, remembering new information, doing new things,  fighting with our fears, finding out new facts, visiting new places, meeting new people, new tastes. It is not wasted time even full of mistakes, failures or negative emotions.

Let's try to use every new chance and draw conclusions. 

Rok ma 365 dni i tylko od nas zależy jak je wykorzystamy. Nie marnujmy go więc na rozpamiętywanie przeszłości, obwinianie się za błędy, ocenianie ludzi czy porównywanie się  do innych! Cieszmy się każdą chwilą!

Podsumowując życzę owocnego i pełnego energii Nowego Roku nieważne czy zaplanowanego czy spontanicznego! 

Year has 365 days and that's only our choice how we use them. Don't waste this time to analyse the past, blaming yourselves, judging people or compare to others! Enjoy every moment!

In conclusion I wish you all fruitful and full of positive energy Happy New Year no matter you planned everything or not!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz